Spoločnosť Nabl, s.r.o. je dynamickou spoločnosťou zaoberajúcou sa riešením problematiky životného prostredia. Na základe dlhoročných praktických skúseností a nadobudnutých zručností Vám ponúkame environmentálne konzultačné a poradenské služby na profesionálnej úrovni.

Zameranie spoločnosti je venované problematike odpadového hospodárstva, ochrany vôd, ovzdušia, posudzovania vplyvov na životné prostredie, IPKZ prípadné iné podľa potrieb klienta.

V rámci svojej činnosti Vám taktiež vieme vypracovať odborné posudky vo veciach odpadov, zámer alebo správu o hodnotení v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.