top of page
les3.jpg

Environmentálne poradenstvo a služby od profesionálov

  • Environmentálne konzultačné a poradenské služby

  • Environmentálny manažment

  • Environmentálny audit

  • Environmentálny inžiniering

  • Vybavovanie žiadostí a povolení odpady, vody, IPKZ

  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

  • Znalecké posudky

  • Odborné posudky vo veciach odpadov

V Nabl vám vždy radi pomôžeme

MÁME DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Pre našich klientov pracujeme už od roku 2013, a preto máme dlhoročné skúsenosti s rôznymi environmentálnymi službami. 

POZNÁME AKTUÁLNU LEGISLATÍVU

Detailne poznáme enviromentálnu legislatívu a neustále sledujeme jej vývoj, aby naši klienti nikdy nezostali pri jej zmenách prekvapení.

PONŮKAME ZODPOVEDNÉ RIEŠENIA

Environmentálne problémy klientov riešime zodpovedne, v súlade so zákonom a vždy s ohľadom na jeho individuálne potreby.

podklad.jpg

RNDr. Blanka Kiripolská

Konateľka a expertka spoločnosti Nabl s.r.o.

Blanka3.png

Už vyše 20 rokov ponúkame profesionálne služby v oblastiach:

 

Našim klientom poskytujeme environmentálne konzultačné a poradenské služby. Spracujeme povinnú prevádzkovú dokumentáciu, odborné posudky vo veciach odpadov ale aj znalecké posudky v odbore ochrana životného prostredia. Klientom vypracúvame žiadosti a vybavujeme povolenia vyžadované environmentálnou legislatívou SR ako je napr. odpady, vody, IPKZ, EIA, a tiež ich zastupujeme v konaniach pred orgánmi štátnej správy (na úradoch "životného prostredia") a pri kontrolách.

Potrebujete odbornú konzultáciu v oblasti ekológie alebo máte záujem objednať si moje environmentálne služby? Neváhajte a kontaktujte ma ešte dnes.

O kvalite našej práce porozprávajú naši klienti

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page