top of page

Podávanie žiadostí a vybavovanie povolení EIA a IPKZ

Evironmentálna legislatíva prináša ekonomickým subjektom množstvo administratívnych povinností, ktorých vybavenie je pre mnohé subjekty jednoduhšie zveriť odborníkom.

environmentalne-poradenstvo2.jpg

Naša firma vám ponúka možnosť delegovať vybavenie týchto administratívnych záležitostí na nás.

 

Vrámci tejto služby vám možeme zabezpečiť :

 

  • Vypracovanie dokumentácie EIA - zámer, oznámenie o zmene činnosti alebo správy o hodnotení, ktorá posudzuje vplyv činnosti na životné prostredie. 

  • Podanie žiadosti na jej schválenie na príslušnom úrade životného prostredia. Súčasťou služby je aj dohliadanie na celý proces schvaľovania podanej dokumentácie EIA.

  • Vypracovanie žiadosti IPKZ a získanie povolenia z príslušného úradu ŽP na základe zákona o IPKZ. IPKZ - (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), je dokument, ktorý obsahuje podmienky a povinnosti prevádzkovateľa pri svojej činnosti.

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page