Podávanie žiadostí a vybavovanie povolení EIA a IPKZ

Evironmentálna legislatíva prináša ekonomickým subjektom množstvo administratívnych povinností, ktorých vybavenie je pre mnohé subjekty jednoduhšie zveriť odborníkom.

Naša firma vám ponúka možnosť delegovať vybavenie týchto administratívnych záležitostí na nás.

 

Vrámci tejto služby vám možeme zabezpečiť :

 

  • Vypracovanie dokumentácie EIA - zámer, oznámenie o zmene činnosti alebo správy o hodnotení, ktorá posudzuje vplyv činnosti na životné prostredie. 

  • Podanie žiadosti na jej schválenie na príslušnom úrade životného prostredia. Súčasťou služby je aj dohliadanie na celý proces schvaľovania podanej dokumentácie EIA.

  • Vypracovanie žiadosti IPKZ a získanie povolenia z príslušného úradu ŽP na základe zákona o IPKZ. IPKZ - (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), je dokument, ktorý obsahuje podmienky a povinnosti prevádzkovateľa pri svojej činnosti.

logo-nabl-optimabold-m.jpg