top of page

Environmentálny manažment

Environmentálny manažment je služba, vrámci ktorej riadime, koordinujeme, kontrolujeme ale aj osobne vykonávame procesy týkajúce sa riešenia environmentálnych problémov vo firmách, cieľom ktorej je ochrana a tvorba životného prostredia za účelom trvalo udržateľného rozvoja firmy.

environmentalne-poradenstvo7.jpg

Využívanie služby externého environmentálneho manažera je výhodné najmä pre firmy, ktorým je zamestnávanie interného environmentálneho manažera ekonomicky nevýhodné.

Cieľom služby je zabezpečenie súladu prevádzky firmy s aktuálnou legislatívou SR. Túto službu dodávame najmä klientom, ktorých ekonomické aktivity majú vplyv na životné prostredie a prípadné dôsledné nedodržiavanie environmentálnej legislatívy by pre nich znamenalo riziko udelenia pokút.

Službu environmentálneho manažmentu poskytujeme klientom externým dodávateľským spôsobom, vrámci tzv. environmentálneho outsourcingu:

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page