Environmentálny manažment

Environmentálny manažment je služba, vrámci ktorej riadime, koordinujeme, kontrolujeme ale aj osobne vykonávame procesy týkajúce sa riešenia environmentálnych problémov vo firmách, cieľom ktorej je ochrana a tvorba životného prostredia za účelom trvalo udržateľného rozvoja firmy.

Využívanie služby externého environmentálneho manažera je výhodné najmä pre firmy, ktorým je zamestnávanie interného environmentálneho manažera ekonomicky nevýhodné.

Cieľom služby je zabezpečenie súladu prevádzky firmy s aktuálnou legislatívou SR. Túto službu dodávame najmä klientom, ktorých ekonomické aktivity majú vplyv na životné prostredie a prípadné dôsledné nedodržiavanie environmentálnej legislatívy by pre nich znamenalo riziko udelenia pokút.

Službu environmentálneho manažmentu poskytujeme klientom externým dodávateľským spôsobom, vrámci tzv. environmentálneho outsourcingu:

logo-nabl-optimabold-m.jpg