top of page

Environmentálny inžiniering

Environmentálny inžiniering je služba zameraná na podporu investičných zámerov klienta. Vrámci environmentálneho inžinieringu zastupujeme subjekty pred orgánmi štátnej správy, resp. samosprávy. 

environmentalne-poradenstvo1.jpg

Na základe plnej moci zabezpečujeme vybavenie potrebných povolení a v prípade potreby vypracujeme chýbajúcu environmentálnu dokumentáciu.

Cieľom inžinieringu je pomáhať pri realizácii investičných zámerov formou environmentálneho poradenstva, najmä ohľadom posudzovania vplyvov investície na životné prostredie a riešenia interakčných vzťahov činnosti a okolitého prostredia. Súčasťou je vyhodnocovanie environmentálnych rizík plynúcich z investičného zámeru, navrhovanie monitorovacích techník  a nastavenia systémov ochrany pred možným znečistením.

logo-nabl-optimabold-m.jpg
bottom of page